Affärsidé

Hälsovisionärerna använder hälsa som hävstång för att öka lönsamheten hos företag i Sverige. Genom ett utvecklingskontrakt möjliggörs förändringar på alla plan inom företaget. Detta strategiska arbetssätt involverar arbetsledningen personligen och blir en del av dennes ledarskap.

Ett aktivt hälsoarbete ger ofta ett synligt resultat - lägre sjukfrånvaro, ökad försäljning, nöjdare kunder, högre marginal, och inte minst att företaget uppfattas som en attraktiv arbetsgivare!


Vision

Vår utgångspunkt är att finna varje företags unika behov och utvecklingsmöjligheter och därefter utforma lämplig utbildning.

Hälsostrategiskt arbete är en uttalad konkurrensfördel!


Vi inom Hälsovisionärerna är övertygade om att
"Livet behöver mer Insikter än Avsikter"