Vår utbildningsverksamhet

Bosönutbildningar
Hälsoutbildning i tre steg för ledningsgrupp, medarbetare och kunder.

Steg 1
Vi stärker ditt företags konkurrenskraft!
Tvådagarsutbildning för ledningsgrupp/ansvariga som oftast sker på Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum, Bosön.
Syftet är att inspirera, engagera och sprida kunskap i företagets ledningsgrupp.

Vi erbjuder även "Bosön i miniatyr", vilket är en förkortad variant på steg 1 i utbildningen. Om önskemål finnes kan "Bosön i miniatyr", anordnas även på andra platser i landet.

Steg 2
Breddutbildning för företagets medarbetare. Syftet är att motivera och att väcka engagemang hos samtliga medarbetare.

Steg 3
Kundevenemang, exempelvis föredrag, work shops med olika hälsoteman. Syftet är att positionera och befästa att företagets hälsoengagemang även når ut till kunderna.

Utbildningarna innehåller bland annat

  • Kostens och aktivitetens inverkan på vår kropp
  • Stressens inverkan på vår hälsa
  • Sov bättre - lev bättre
  • FYS-profil personlig
  • Teambuilding

www.boson.nu

Humaniaanalys/Medarbetarindex

är en unik och välbeprövad kartläggning av företagets personalkraft både i form av ledarskap, medarbetarskap och hälsa/stress. Efter genomförd Humaniaanalys och strategimöte tas en utvecklingsplan fram, därefter genomförs insatser och slutligen sker en uppföljning. Certifiering kan sedan ske vid olika nivåer.

Det är den hela människan som skapar resultat.


Utskriftsvänlig variant av vår Broschyr!

Utskriftsvänligt informationsblad över hösten 2008 utbildningar!